Kontakt

ul. K. Kardasia "Orkana" 3 lok. 37
02-484 Warszawa

Tel.: +48 22 490 96 56
Fax.: +48 22 349 27 14

e-mail:
biuro@verbis.pl

Wirtualny Dziekanat

Wirtualny Dziekanat

Wirtualny Dziekanat to kompleksowe rozwiązanie wspierające pracę administracji uczelni, obsługę procesu kształcenia oraz przyspieszające przepływ informacji pomiędzy pracownikami dydaktycznymi, pracownikami dziekanatu i studentami.

Wirtualny Dziekanat składa się z dwóch ściślie współdziałających podsystemów:

Architektura sieciowa

System VDO składa się z trzech podsieci chronionych zaporami ogniowymi. Całość jest przedstawiona na poniższym rysunku:

Architektura sieciowa VDO