Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą

Verbis.pl Sp. z o.o
 

ul. Służby Polsce 3 lok 37
02-784 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000783989, NIP: 951-22-23-647, REGON 141043365,
Kapitał zakładowy: 66 000 zł w całości opłacony.

Tel.:+48 22 490 96 56
Fax.:+48 22 349 27 14

Adres WWW:
http://www.verbis.pl

Sprzedaż:
sprzedaz@verbis.pl

Sprawy techniczne:
serwis@verbis.pl