Kontakt

ul. K. Kardasia "Orkana" 3 lok. 37
02-484 Warszawa

Tel.: +48 22 490 96 56
Fax.: +48 22 349 27 14

e-mail:
biuro@verbis.pl

Produkty

Dorobkiem naszej firmy jest poniższe oprogramowanie:

Zaawansowane systemy wymagające wsparcia naszych konsultantów (udostępniane odpłatnie w oparciu o umowę licencyjną):

Oprogramowanie udostępniane nieodpłatnie:

Wdrażamy produkty innych firm:

Bierzemy czynny udział w rozwijaniu oprogramowania OpenSource: